разкопки

За селищната могила „Юнаците” и най-ранната европейска цивилизация

Veneta Nikolova
Находките на могилата „Юнаците“ са сред най-сензационните през последните години  Все повече доказателства потвърждават една теза, според която не земите на древна Месопотамия са люлка на нашата цивилизация, а… Балканският полуостров.   Излезлите на бял свят свидетелства от една малко известна култура, предшестваща египетската и дори шумерската, фокусират вниманието на...
error: Content is protected !!