орнитолози

По пътя на птиците – Дуранкулашкото езеро

Veneta Nikolova
В късния следобед най-северният плаж на българското Черноморие изпращаше с носталгия още един безметежен летен ден. Последните слънчеви лъчи бавно се оттеглиха от губещата се в далечината пясъчна ивица, която отделя морската синева от тръстиковите брегове на Дуранкулашкото езеро.  Но малко преди слънцето да се потопи във водите му, настъпи...
error: Content is protected !!