алафранги

Старо Стефаново – непокътнато от времето

Veneta Nikolova
На трийсетина километра южно  от Ловеч, шосето ненадейно завива надясно и отвежда право към централния площад на притихналото село Старо Стефаново. Накацали по планинските склонове, къщите му са съхранили архитектурния си облик от началото на 19-ти век. От време на време по разбитите улици магарешки каручки се разминават с отправилите...
error: Content is protected !!