Природа Пътешествай

„Я ю яя“ или да как да преживееш приключение в Краището

Veneta Nikolova
Краището – така се нарича най-западният край на България, там където се намира и един от най-бедните региони в Европа. За разлика от други, излъскани